Raport jasnogórski 2016 – pierwsza debata za nami

DSC_1421

Pierwsza z dziewięciu zaplanowanych debat w ramach cyklu „Raport jasnogórski 2016” odbyła się w niedzielę, 27 września. Jasna Góra – pisze w zaproszeniu na debaty o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry – powraca do wielowiekowej tradycji dysput teologicznych w Sali Rycerskiej. W 50 lat po Millenium chrztu Polski pragniemy podjąć refleksję nad programem zawartym w Ślubach Jasnogórskich Prymasa Tysiąclecia.
Tematem niedzielnej debaty było hasło: Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom. Udział w niej wzięli: abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski; Anna Rastawicka, członkini Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu; Joanna Banasiuk, doktor nauk prawnych i Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Debatę poprzedziła Msza św., której przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który nawołując do podejmowania duchowych zmagań i wierności w drodze bycia chrześcijaninem mówił m.in.: Konteksty debat to nie tylko przeszłość, związana z 1050 rocznicą chrztu Polski, czy Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie, ale również teraźniejszość, która woła o spełnienie i przekraczanie siebie w byciu chrześcijaninem i o przyszłość, która będąc w ręku Boga i Jego miłosnej troski wymaga naszej osobistej, kościelnej i narodowej odpowiedzi.

Podczas samej debaty, którą poprowadził Jan Pospieszalski, abp Marek Jędraszewski przywołał historyczny i społeczny kontekst Ślubów Jasnogórskich, przypominając ogromną walkę o godność jednostki i tożsamość narodu Polskiego – słowa aktualne i dziś.

Pierwsza z debat przede wszystkim przypomniała same Śluby Jasnogórskie, pozycjonując je w stosunku do teraźniejszości, umiejscawiając w dziejach współczesnej Polski, pokazując duchowe znaczenie wydarzenia w umacnianiu narodowej tożsamości. Mam nadzieję, że w kolejnych będzie więcej przestrzeni na rozmowę i dialog pomiędzy debatującymi. Na prawdziwą teologiczną dysputę.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prezydent RP Andrzej Duda, Konferencja Episkopatu Polski, metropolita częstochowski abp Wacław Depo, generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski, Instytut Prymasa Wyszyńskiego.

Patronat medialny objęło m.in. Radio Fiat

Następne debaty z cyklu odbędą się kolejno: 24 października 2015, 22 listopada 2015, 20 grudnia 2015, 24 stycznia 2016, 21 lutego 2016, 20 marca 2016, 17 kwietnia 2016, 1 maja 2016.

Aleksandra Mieczyńska