Sanktuarium w Leśniowie nagrodzone

lesniowSanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej i Klasztor Ojców Paulinów w Żarkach-Leśniowie zostało uhonorowane odznaką „Zasłużony da Kultury Polskiej”. Laur przyznawany jest przez ministra kultury osobom i instytucjom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. W uzasadnieniu podkreślano, że klasztor od dawna włącza się w działania na rzecz polskiej kultury i tradycji. W ostatnich latach w Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństwa zyskało rozgłos dzięki oratorium leśniowskiemu „Siedem pieśni Marii”. W Leśniowie organizowany jest także Międzynarodowy Festiwal Muzykujących Rodzin. Impreza należy do największych wydarzeń muzycznych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Paulini wspierają też Polaków żyjących w krajach dawnego ZSRR, organizując zbiórki książek. A to tylko niektóre z inicjatyw podejmowanych przez paulinów z Leśniowa.