Sesja formacyjna sióstr na Jasnej Górze

5 jg

W dniach od 9 do 11 września na Jasnej Górze odbywa się sesja formacyjna dla sióstr pielęgniarek i pracujących przy chorych. Ten czas dla 120 obecnych na tych spotkaniach przebiega pod hasłem: „Św. Jan Paweł II – przyjaciel, orędownik każdego chorego”. Nie brakuje płomiennych homilii, które wskazują siostrom na wartość ich służby, na wzór Maryi.

Oprócz wspólnych Eucharystii czy Apelów siostry słuchają licznych konferencji. Nie tylko o chorobach, takich jak: choroby tarczycy, guzki nadnerczy, ale i o formach służenia, chociażby: „Służyć chorym ze wspaniałym entuzjazmem JP II”. Jednym z ciekawszych wykładów było niewątpliwie wystąpienie prof. Marii Ryś z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na temat: „Potrzeba budowania cywilizacji miłości w odpowiedzi na cywilizację śmierci. Zagrożenia ideologii gender”. Nie zabrakło mocnych świadectw promujących życie.

Na co dzień w naszym kraju pośród chorych i potrzebujących posługuje około 2 500 sióstr zakonnych.

Angelika Sitek

6 jg 1 jg 2 jg 3 jg