Spotkanie z ks. prof. Tadeuszem Guzem

prof. Guz

Co oznacza pojęcie multikulturalizmu? Czy Europa jest przygotowana do idei wielokulturowości?  Czy współistnienie odmiennych wartości w ramach jednego państwa świadczy o jego sile? Między innym na te pytania odpowie nasz czerwcowy gość – ks. prof. Tadeusz Guz. Temat spotkania: “Chrześcijaństwo katolickie podstawą najdoskonalszej kultury ludzkiej”. Spotkanie odbędzie się w ramach spotkań organizaowanych przez Częstochowski Klub Frondy. Już 11 czerwca o godz. 20 w Duszpasterstwie Akademickim Emaus.