Sympozjum z okazji 100-lecia parafii Świętej Rodziny

W sobotę 28 października w Bazylice Archikatedralnej pw. Świętej Rodziny w Częstochowie odbyło się Sympozjum naukowe z okazji jubileuszu 100-lecia parafii.

W wydarzeniu wziął udział abp Wacław Depo, metropolita częstochowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/1-Sympozjum-100-lecie.mp3]

Sympozjum rozpoczęło się od występu chóru Cantate Deo pod dyrekcją Włodzimierza Krawczyńskiego, po którym administrator parafii ks. prał. Stanisław Gębka powitał uczestników sympozjum:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/ks.-Stanislaw-Gebka.mp3]

Sympozjum rozpoczęło się od wykładu ks dr. Jacka Kapuścińskiego, dyrektora Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej. Mówił on o „Okolicznościach powstania parafii Świętej Rodziny w Częstochowie”:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/2-Sympozjum-100-lecie.mp3]

Następny wykład wygłosił ks. dr hab. Marian Duda, były dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego i proboszcz parafii Świętej Rodziny w latach 1996-2003:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/3-Sympozjum-100-lecie.mp3]

Trzecia prelekcja dotyczyła powstałej w 1980 roku w Rzymie „Karty Praw Rodziny”. Wśród praw wymienionych w zawartych w niej 12 artykułach znalazło się m.in. prawo człowieka do zawarcia związku małżeńskiego i założenia rodziny albo do pozostawania w stanie bezżennym, prawdę o wartości życia ludzkiego czy też prawa rodziców do bycia “pierwszymi i głównymi wychowawcami” swoich dzieci. O „Karcie Praw Rodziny” mówił ks. dr Jacek Reczek, proboszcz parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Zawierciu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/4-Sympozjum-100-lecie.mp3]

Po prelekcjach odbyła się prezentacja publikacji „Bazylika Archikatedralna Świętej Rodziny w Częstochowie. Album pamiątkowy na Jubileusz 100-lecia parafii” pod redakcją ks. dr. Andrzeja Kuliberdy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/5-Sympozjum-100-lecie.mp3]

Wydarzenie poprowadził ks. dr Mikołaj Węgrzyn, dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/6-Sympozjum-100-lecie.mp3]

Wśród uczestniczek sympozjum była Krystyna Gosławska oraz Weronika Kamińska, parafianki Bazyliki Archikatedralnej p.w. Świętej Rodziny:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/7-Sympozjum-100-lecie.mp3] [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/8-Sympozjum-100-lecie.mp3]

Przed obchodami jubileuszu parafii wierni uczestniczyli w Misjach świętych, które poprowadzili redemptoryści – o. Andrzej Zając i o. Jerzy Krupa. W niedzielę 29 października w bazylice zostanie odprawiona Msza św. Jubileuszowa pod przewodnictwem abp. Wacława Depo. Początek Eucharystii o 12:00. Będzie ona transmitowana w Radiu FIAT.