Triduum ku czci Jezusa, Jedynego Zbawiciela i Pana – dzień drugi

Triduum ku czci Jezusa, Jedynego Zbawiciela i Pana./Dzień drugi

Drugi dzień (18 czerwca) Triduum ku czci Jezusa, Jedynego Zbawiciela i Pana wypełniło nabożeństwo pokutne i sakrament pojednania i pokuty. Całość poprowadził ks. Jacek Marciniec.

Zgromadzonych w bazylice archikatedralnej przywitał metropolita częstochowski abp Wacław Depo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/06/1_TRIDUUM2_ABP_DEPO_18_06_2020.mp3]

Konferencję wygłosił ks. Jacek Marciniec:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/06/2_TRIDUUM2_HOMILIA_18_06_2020.mp3]

Sakrament pokuty i pojednania powinien być poprzedzony szczerym rachunkiem sumienia, o czym przypomina ks. Jacek Marciniec:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/06/3_TRIDUUM2_RACHUNEK_SUMIENIA_18_06_2020.mp3]

W trzecim dniu Triduum w Uroczystość Serca Jezusowego spotkamy się w Archikatedrze na Liturgii Słowa, którą poprowadzi ks. prof. Marek Tatar. Odpowiedzią na usłyszane słowo będzie uznanie Jezusa Zbawicielem i Panem naszej archidiecezji. Uczyni to metropolita częstochowski abp Wacław Depo w imieniu całej archidiecezji.

BNO
Fot.  AM