Uroczystości pogrzebowe ks. prał. Bronisława Predera

ks. prał.

Trwają uroczystości pogrzebowe księdza prałata dr. Bronisława Predera. Rozpoczęły się one już wczoraj (5 września) Mszą św. o godzinie 19.00 w Sanktuarium Świętego Józefa, gdzie śp. ksiądz Bronisław był proboszczem i kustoszem. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił metropolita częstochowski, abp Wacław Depo.
Tak modlił się za zmarłego kapłana:

Na uroczystościach licznie zebrali się kapłani, nie tylko naszej archidiecezji. Swojego zmarłego proboszcza wspominał z nami ks. Jakub Raczyński, wikariusz parafii św. Józefa w Częstochowie:

Oprócz prezbiterów świątynie wypełnili świeccy. Zarówno z obecnej parafii, jak i z poprzednich.
Nie zabrakło nauczycieli ze Stowarzyszenia Szkół Katolickich będących pod opieką duszpasterską księdza prałata Predera. Wspomina go pani Krystyna, która uczy w szkole będącej dziełem zmarłego.

O Liturgię Słowa, a także uroczystą drogę księdza proboszcza zadbało Bractwo Św. Józefa. Tak wspomina go pan Andrzej z Bractwa:

W sercach wszystkich ksiądz prałat dr Bronisław Preder zapisał się jako człowiek kochający rodziny. Podsumowuje pani Ewa: