Walcz modlitwą o życie bezbronnych

Obchodzimy dzisiaj (25 marca) uroczystość Zwiastowania Pańskiego oraz Dzień Świętości Życia. Jest to znakomita okazja do tego, aby włączyć się w Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Celem tego zapoczątkowanego w Fatimie dzieła jest 9-miesięczna modlitwa w obronie dzieci zagrożonych aborcją.

Mówi Barbara Szyc z Centralnego Ośrodka Krzewienia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego na Jasnej Górze:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/1DUCHOWA_ADOPCJA_SZYC_25_03_2019.mp3]

Jak podkreśla Barbara Szyc, aby włączyć się w Duchową Adopcję, nie trzeba uczestniczyć w żadnych ceremoniach. Wystarczy pragnienie niesienia pomocy nienarodzonym:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/2DUCHOWA_ADOPCJA_SZYC_25_03_2019.mp3]

Kto może podjąć Duchową Adopcję? Barbara Szyc odpowiada krótko – każdy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/3DUCHOWA_ADOPCJA_SZYC_25_03_2019.mp3]

Szczegółowe informacje dotyczące Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego znajdziemy na stronie duchowaadopcja.info.

Maciej Orman