Wkrótce rusza rejestracja pielgrzymów na ŚDM Panama 2019

W najbliższych dniach zostanie uruchomiony system rejestracyjny dla pielgrzymów udających się na Światowe Dni Młodzieży do Panamy. – W uzgodnieniu z Lokalnym Komitetem Organizacyjnym ŚDM Panama 2019, wszystkich Polaków prosimy o rejestrowanie się za Pośrednictwem Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM – informuje dyrektor Biura ks. Emil Parafiniuk.

W czasie XV Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży, które odbędzie się w Warszawie w dniach 2-4 lutego 2018 r., przedstawione zostaną zasady rejestracji grup polskich oraz polonijnych, które chcą wziąć udział w ŚDM Panama 2019. Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM jest w stałym kontakcie z przewodniczącym komitetu abp. José Domingo Ulloa Mendieta oraz sekretarzem generalnym p. Victorem Changiem Gonzalesem.

Polacy będą korzystali z dwóch systemów rejestracyjnych – panamskiego i polskiego. System panamski jest systemem bardziej ogólnym, polski jest bardziej szczegółowy. Wynika to z konieczności zgromadzenia dodatkowych danych, dotyczących m.in. godzin przylotu i wylotu, członków grupy etc. Dodatkowo, w systemie polskim będzie można zapisać się także na dni w diecezjach.

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Panamie w dniach 22-27 stycznia 2019 r., a ich hasłem będą słowa „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”.

KBO ŚDM

Komunikat ws. rejestracji polskich pielgrzymów na ŚDM Panama 2019

W dniu 29 stycznia 2018 r., o godzinie 14.30 czasu polskiego, planowana jest konferencja prasowa dotycząca procesu rejestracji na Światowe Dni Młodzieży Panama 2019 organizowana przez Lokalny Komitet Organizacyjny.

Niezależnie od podanych na niej informacji, prosimy o wzięcie pod uwagę wskazówek Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, odpowiadającego w imieniu Konferencji Episkopatu Polski za zapewnienie opieki duchowej, prawnej i logistycznej polskim uczestnikom ŚDM. W czasie XV Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży, które odbędzie się w Warszawie w dniach 2-4 lutego 2018 r., przedstawione zostaną zasady rejestracji grup polskich oraz polonijnych, które chcą wziąć udział w ŚDM Panama 2019. Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM jest w stałym kontakcie z przewodniczącym komitetu abp. José Domingo Ulloa Mendieta oraz sekretarzem generalnym p. Victorem Changiem Gonzalesem.

Bardzo proszę o nie rejestrowanie grup w systemie panamskim do czasu kolejnego komunikatu, który zostanie przesłany drogą elektroniczną oraz umieszczony na stronie www.panama2019.pl oraz na stronie Konferencji Episkopatu Polski.

Informacja ta dotyczy wszystkich pielgrzymów, udających się na ŚDM w Panamie, niezależnie od tego czy wyjeżdżają w ramach grupy diecezjalnej, zakonnej, wspólnoty, duszpasterstwa etc.

Wszelkie pytania dotyczące rejestracji prosimy kierować na adres mailowy rejestracja@sdm.org.pl.

Z pamięcią w modlitwie,

Ks. Emil Parafiniuk
Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM