Wybory 394. Zebrania Plenarnego KEP

Abp Stanisław Budzik został wybrany nowym przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec, natomiast bp Piotr Turzyński i bp Andrzej Przybylski – członkami Komisji Duchowieństwa. To niektóre z decyzji 394. Zebrania Plenarnego KEP. We wtorek, 14 marca, biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski.

Publikujemy wyniki wyborów 394. Zebrania Plenarnego KEP:

GŁOSOWANIA
394. Zebranie Plenarne KEP
Warszawa, 13-14 marca 2023 r.

1. Członek Rady Stałej (z wyboru)
bp Piotr Turzyński – koniec 1. kadencji
bp Piotr TURZYŃSKI – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

2. Przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych
bp Tadeusz Bronakowski – koniec 1. kadencji
bp Tadeusz BRONAKOWSKI – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

3. Przewodniczący Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Polskokatolicką
bp Jacek Jezierski – koniec 1. kadencji
bp Adrian PUT – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

4. Przewodniczący Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja
bp Wiesław Śmigiel – koniec 1. kadencji
bp Wiesław ŚMIGIEL – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

5. Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec
bp Jan Kopiec – zakończenie pełnienia posługi
abp Stanisław BUDZIK – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

6. Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych
bp Józef Wróbel SCJ – koniec 1. kadencji
bp Józef WRÓBEL SCJ – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

7. Delegat KEP ds. Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych
bp Jan Kopiec – zakończenie pełnienia posługi
bp Adrian PUT – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

8. Asystent Kościelny Stowarzyszenia „Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra”
bp Michał Janocha – koniec 1. kadencji
bp Michał JANOCHA – mianowanie na 2. pięcioletnią kadencję

9. Członkowie Komisji Duchowieństwa
bp Wiesław Lechowicz, bp Marek Solarczyk, ks. Włodzimierz Wołyniec – zakończenie pełnienia posługi
bp Piotr TURZYŃSKI
bp Andrzej PRZYBYLSKI

10. Konsultorzy Komisji Charytatywnej
ks. Wojciech BOROWSKI
ks. Dariusz WILK CSMA
s. Maria PIĄTKOWSKA CSA
Urszula BEJMA
Małgorzata JAROSZ-JARSZEWSKA
Ludwik KOTECKI
Radosław MARLĘGA

11. Konsultorzy Rady ds. Społecznych
Aniela Dylus, ks. Stanisław Fel, Jan Klimek, ks. Andrzej Kobyliński, Krzysztof Motyka, Sławomir Sowiński, Wojciech Świątkiewicz – zakończenie pełnienia posługi
Michał GIERYCZ
Milena KINDZIUK
Kamil SULEJ
ks. Henryk SKOROWSKI SDB
ks. Grzegorz ZIELIŃSKI
ks. Marek ŻEJMO

12. Skład Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia
bp Romuald KAMIŃSKI – Przewodniczący
Członkowie:
ks. Łukasz JOŃCZY
ks. Marcin NIESPOREK
ks. Arkadiusz ZAWISTOWSKI
s. Paula NAROŻNA CSSF
Jadwiga KAZANA
Elżbieta KORTYCZKO
Małgorzata PRUSAK
Elżbieta PUACZ
Jolanta STOKŁOSA
Tadeusz WADAS
Konsultorzy:
ks. Wojciech BARTOSZEK
ks. Tomasz DUSZCZAK
Edyta GADOMSKA
Anna KAPTACZ
Waldemar KOSTEWICZ
Małgorzata KRAJNIK
Dominik Maciej KRZYŻANOWSKI
Maria OCHMAN
Dariusz PALUSZEK
Mirosław PIETRZAK
Marek POSOBKIEWICZ

13. Członek i Konsultor Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
bp Henryk Tomasik, bp Paweł Stobrawa, Marta Walasik-Sałek – zakończenie pełnienia posługi
bp Piotr PRZYBOREK – Członek
Ernest ZIENKIEWICZ – Konsultor

14. Członek Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych
o. Edmund KOWALSKI CSsR

15. Członek Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem
ks. Hieronim WRÓBLEWSKI

16. Duszpasterz Krajowy Hospicjów
ks. Piotr Krakowiak SAC – koniec 4. kadencji
ks. Piotr KRAKOWIAK SAC – powołanie na 5. pięcioletnią kadencję

17. Duszpasterz Krajowy Prawników
ks. Tomasz Czarnocki – koniec 2. kadencji
ks. Grzegorz ZIELIŃSKI – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

18. Krajowy Moderator Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
o. Stanisław Jarosz OSPPE – zakończenie pełnienia posługi
o. Samuel Zbigniew KARWACKI OSPPE – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

19. Przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II
ks. Henryk Witczyk – koniec kadencji
ks. Henryk WITCZYK – zatwierdzenie na kolejną pięcioletnią kadencję

20. Członek Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
ks. Łukasz NYCZ – zatwierdzenie na okres do końca obecnej kadencji Zarządu

21. Kandydat na Zastępcę Dyrektora Caritas Polska
Jarosław Bittel – zakończenie pełnienia posługi
Urszula BEJMA – nihil obstat

22. Członek Rady Prawnej
bp Sławomir ODER – zatwierdzenie

23. Zmiana nazwy Rady ds. Środków Społecznego Przekazu
Rada ds. Środków Społecznego Przekazu zmienia nazwę na Radę ds. Mediów i Komunikacji Społecznej.

24. Skład Rady ds. Mediów i Komunikacji Społecznej
bp Rafał MARKOWSKI – Przewodniczący
bp Artur G. MIZIŃSKI – Członek
ks. Przemysław ŚLIWIŃSKI – Sekretarz
ks. Leszek GĘSIAK SJ – Członek
ks. Marek GANCARCZYK – Członek
ks. Piotr STUDNICKI – Członek
ks. Paweł RYTEL-ANDRIANIK – Członek
Marcin PRZECISZEWSKI – Członek

25. Kandydat na Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii
ks. Stefan Wylężek – zakończenie pełnienia posługi
ks. Bogdan Piotr KOŁODZIEJ – powołanie na 1. kadencję

26. Członek Rady Naukowej
bp Jan Kopiec – zakończenie pełnienia posługi

źródło: BP KEP