Wyższy Instytut Teologiczny rozpoczął rok akademicki 2017/2018

Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie 21 października zainaugurował kolejny rok akademicki. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św., której przewodniczył abp Wacław Depo. Po Eucharystii profesorowie i studenci wraz z arcypasterzem przeszli do instytutowej auli, by dopełnić inauguracji. Zebrani wysłuchali m. in. słów ks. prof. Jana Dziedzica, prodziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dotknął on trzech płaszczyzn ważnych dla teologa:

Drugim ważnym aspektem życia są relacje:

Trzecią płaszczyzną jest rozwój:

Na koniec ks. Jan przypomniał słowa św. Jana Pawła II: „Nie lękaj się jutra – niech jutro lęka się ciebie. Wyznacz kierunek, a wszystko stanie się proste. To ty możesz sprawić, że jutro będzie działać na twoją korzyść.”.