XIX Spotkanie Oddziałów i Kół Związku Dużych Rozin ,,Trzy plus”

W sobotę 15 października w Czestochowie spokały się rodziny wielodzietne z całej Polski, zrzeszone w ramach Związku Dużych Rodzin ,,Trzy plus”. Tego typu spotkanie obyło się po raz 19.

Co było powodem sobotniego spotkania? Szczegóły zdradza Judyta Kruk, rzeczniczka prasowa Związku Dużych Rodzin.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/10/1_zwiazek_rodzin.mp3]

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” wyrósł z poczucia wartości dużej rodziny oraz ze sprzeciwu wobec traktowania rodzin wielodzietnych przez polski system prawny. Na czym owa dyskryminacja dokładnie polegała? Mówił Wincenty Bibka, szef projektu Karta Dużej Rodziny.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/10/2_zwiazek_rodzin.mp3]

Obecnie sytuacja polskich rodzin (w tym rodzin wielodzietnych) wciąż się polepsza, w ogromnej mierze dzięki programom socjalnym, oferowanym przez rząd.

Cele Związku Dużych Rodzin to reprezentowanie swoich członków rodziny wobec władz publicznych, prowadzenie działań dla jak najlepszego rozpoznania potrzeb licznych rodzin i zagrożeń przed nimi stojących, organizowanie i wspieranie działań społecznych służących dobru rodzin, współpraca z podobnymi organizacjami europejskimi oraz promocja idei rodziny wielodzietnej poprzez konferencje, działania kulturalne i publikacje.

LN

Galeria: Radio Fiat

Związek Dużych Rodzin - spotkanie w hotelu Arche