Infrastruktura drogowa w gminie Poczesna

Gmina Poczesna jest jedną z większych gmin powiatu częstochowskiego, która z każdym rokiem rozwija się coraz prężniej. Dużo działo się w Poczesnej, jeżeli chodzi o inwestycje w ostatnim roku. Na terenie gminy prowadzonych jest wiele prac służących poprawie i rozbudowie infrastruktury drogowej. O tym między innymi w poranku Radia Fiat mówił wójt Gminy Poczesna, Krzysztof Ujma.

Mieszkańcy Gminy Poczesna mają nie lada kłopot z powodu remontu przede wszystkim DK-91. Zakończył się bowiem etap prac na odcinku od Poczesnej do Kamienicy Polskiej, a rozpoczął kolejny – od Poczesnej do granic miasta Częstochowy:

Ważnym zagadnieniem jest gminny transport zbiorowy, a dokładniej współpraca przy tworzeniu centrów przesiadkowych. Więcej o tym mówi Krzysztof Ujma:

Jak informował wójt Krzysztof Ujma, gmina przeznacza środki również na rozwój turystyki oraz polepszanie warunków bytowych mieszkańców – zgodnie z hasłem gminy: „Tu warto mieszkać i inwestować!”.