KarmelLOVE – po raz 1.

Czym jest duchowość karmelitańska? Co odróżnia zakony karmelitańskie od innych? Co jest bogactwem karmelu? Jakie miejsce w życiu karmelu ma modlitwa? O tym, że o modlitwie rozmawiać warto, a przede wszystkim o tym, że warto szukać głębokiej więzi z Bogiem – poprzez modlitwę, która jest relacją mówi s. Aneta z Zakonu Karmelitanek Bosych w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/10/KARMELLOVE_03_10_2019.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska