Panny Świetliste – wystawa prac Jacka Łydżby

20 maja 2023 r. o godz. 18.00 Muzeum Częstochowskie zaprasza do Galerii Dobrej Sztuki na wernisaż wystawy JACEK ŁYDŻBA. PANNY ŚWIETLISTE.

Katarzyna Sucharkiewicz, kuratorka wystawy, o pracach Jacka Łydżby pisze tak: Wystawa „Jacek Łydżba. Panny Świetliste” prezentuje gipsowe figurki Matki Bożej i cykl obrazów olejnych z lat 2015–2023, którego tematem są święte kobiety. Męczennice, Święte i Błogosławione Kościoła katolickiego, Mistyczki, Anielice, Święta Panienka. Gipsowe statuetki dewocyjne i zunifikowane formatowo obrazy z sylwetkami ukazanymi w półfigurze, frontalnie lub w trzech czwartych. Nierzadko z atrybutami, które czynią określoną postać łatwiej rozpoznawalną. Kobiety przybrane kolorami i otulone światłem. Odarte z dosłowności. Duchowe, eteryczne, szlachetne. Obrazy Jacka Łydżby dedykowane świętym kobietom to kompozycje z nieoczywistą warstwą wizualną, malowane do pewnego stopnia aluzyjnie i szkicowo, z umownością gradacji przestrzennych, przenikaniem planów i płaszczyzn barwnych. Osobiste, na swój sposób nastrojowe. Ekspresyjne zróżnicowaniem fakturalnym, wyrazistością kolorów i śmiałością ich zestawień, wyciszone liryzmem, powściągliwością póz i gestów postaci, prostotą ujęć, oszczędnością detalu. Obrazy zwięzłe, dalekie od dosłowności. Artysta sięga po szeroką gamę środków wyrazu, by uruchomić naszą wyobraźnię i wrażliwość. Używa syntezy, skrótu, uogólnień, które jednak nie odbierają dziełom siły wymowy. Na wystawie prezentowane są też figurki gipsowe w oryginalnej interpretacji malarskiej autora. Artysta podejmuje tym samym dialog z tradycją, sięga po motyw silnie zakorzeniony w sztuce regionu częstochowskiego. Respektując kanon religijny, aranżuje statuetki w formie kapliczek, przyozdabia kwiatami i barwnym dekorem. Dawne modele „Niepokalanek” utrzymane w mdłych, przesłodzonych, pastelowych odcieniach, ożywiają za sprawą skontrastowania kolorystycznego i użytych elementów ornamentalnych.

Jacek Łydżba w rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską w Radiu Fiat podkreśla światło, które widzi w malowanych przez siebie kobiecych postaciach i które w obrazach śle w świat: