Pasja pisania – rozmowa z Arkadiuszem Franią

Nakładem Wydawnictwa Towarzystwa Galeria Literacka ukazała się piąta – i ostatnia – książka Arkadiusza Frani, opisująca życie literackie Częstochowy. Dotychczas w serii ukazały się Osobowości i osobliwości. Z życia literackiego współczesnej Częstochowy (2019), Grupa literacka „Profile”. Zjawisko, poeci, wiersze (2020), Razem i osobno. O poetach (z) Częstochowy (2021) oraz Witryna i archiwum. Z kart poetyckiej Częstochowy (2022). Piąta część nosi tytuł Między pasją pisania a korektą słów. Z historii poetyckiej Częstochowy.

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska