Wybierajmy świadomie – rozmowa z dyrektorem Michałem Rzytkim

Michał Rzytki jest dyrektorem Departamentu Promocji i Jakości Żywności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament ten realizuje m.in. zadania dotyczące informacji i promocji dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, rejestracji i ochrony oznaczeń geograficznych, statystyki rolnej, rolniczej informacji rynkowej, jakości handlowej żywności, normalizacji w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz rolnictwa ekologicznego. Jak dyrektor Rzytki postrzega owe zadania w  kontekście kształtowania świadomej konsumpcji?

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/MICHAL_RZYTKI_10_01_2019.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska