Co dalej ze szkołą w Rębielicach Szlacheckich?

Decyzją Urzędu Gminy Lipie Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich ma zostać zamknięta. O sprawie dyskutowano podczas 18. Sesji Rady Gminy, w której uczestniczyli także rodzice uczniów.

Radni Gminy Lipie przegłosowali uchwałę w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach o negatywnej opinii zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym. Za odrzuceniem zażalenia głosowało dziewięciu radnych, dwóch wstrzymało się od głosu. Przeciwko zagłosowało dwóch radnych, wśród nich Mirosław Klimaszewski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/1_co_dalej_Klimaszewski_14_02_2020.mp3]

Podczas obrad Rady Gminy obecni byli też rodzice dzieci, które od przyszłego roku szkolnego będą musiały uczyć się w innych placówkach. Jak mówi Renata Kocot, przewodnicząca Rady Rodziców, przegłosowanie uchwały to wielka niesprawiedliwość.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/2_co_dalej_Kocot_14_02_2020.mp3]

Szkoła ma zostać zamknięta z powodu niespełniania wymogów bezpieczeństwa, a wszystko przez wieloletnie zaniedbania. Budynek wymaga remontu instalacji elektrycznej, którego koszt, wg szacowań gminy, to ponad 1 milion 700 tysięcy złotych. Rada Rodziców z własnych środków wynajęła elektryka, który wycenił koszt remontu na ok. 100 tys. złotych. Jak tłumaczy Małgorzata Olszewska – opinia sporządzona przez inżyniera, wyznaczonego przez gminę, jest nierzetelna.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/3_co_dalej_Olszewska_14_02_2020.mp3]

O braku wiarygodności opinii inżyniera mówi też Renata Kocot.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/4_co_dalej_Kocot_14_02_2020.mp3]

Spotkanie radnych z mieszkańcami gminy było bardzo burzliwe. Jak podkreśla jeden z rodziców, Urząd celowo dąży do zamknięcia budynku, a władze nie słuchają argumentów, ponieważ mają wobec niego określone plany.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/5_co_dalej_rodzic_14_02_2020.mp3]

Z prośbą o pomoc w sprawie uratowania szkoły, rodzice zwrócili się do Prezesa Rady Ministrów oraz Wojewody Śląskiego, którego na spotkaniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipiu reprezentował Marcin Chroszcz, dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Jak mówi, szkołę da się uratować. Potrzeba jedynie 50% wkładu finansowego gminy.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/6_co_dalej_Chroszcz_14_02_2020.mp3]

Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch, pomimo wcześniejszej deklaracji pomocy, nie wyraziła chęci dofinansowania remontu. Podczas spotkania z rodzicami opowiedziała też o planie przekształcenia budynku szkoły w zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób starszych zmagających się z chorobą nowotworową. Sprawa likwidacji szkoły w Rębielicach Szlacheckich nabiera rozgłosu. Po naszym opracowaniu tematem zainteresowały się także inne media. O dalszych losach szkoły będziemy informować na bieżąco.

ABK