Wzrost stawek diet w komisjach wyborczych

 

Państwowa Komisja Wyborcza podniosła diety członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego i w wyborach Prezydenta RP.

Wzrost stawek jest efektem uchwały z 27 lutego 2019 r. Mówi Tomasz Doruchowski z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/1_TOMASZ_DORUCHOWSKI_11_03_2019.mp3]

Wysokość diet wzrośnie o sto procent w stosunku do poprzednich wyborów do Parlamentu Europejskiego. W ubiegłych latach, w zależności od pełnionej funkcji, diety wynosiły 200, 180 lub 160 zł.  Jednak porównując ostatnie wybory samorządowe, to stawki są na podobnym  poziomie. W przeciwieństwie do ostatnich wyborów w każdym lokalu będzie pracowała tylko jedna komisja. Mówi Tomasz Doruchowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/2_TOMASZ_DORUCHOWSKI_11_03_2019.mp3]

Kandydatów na członków komisji wyborczych można zgłaszać do 26 kwietnia. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja 2019 roku.

AK