38. Pielgrzymka Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Na Jasnej Górze zakończyła się 38. Ogólnopolska Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Członkowie Stowarzyszenia byli obecni u Matki Jasnogórskiej w dniach 25-26 maja. Spotkanie było okazją do modlitwy o rychłą o beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, który jest patronem Stowarzyszenia. Pielgrzymi przynieśli również intencję o cały Naród, w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czytaj dalej