Pielgrzymka seniorów i Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Jasną Górę

W sobotę 16 października na Jasną Górę pielgrzymowali seniorzy oraz przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jak co roku spotkali się w rocznicę wyboru Polaka, Karola Wojtyły, na Stolicę Piotrową. Tegorocznym hasłem pielgrzymki były słowa „Totus Tuus – Cały Twój Maryjo”. Pielgrzymujący potwierdzali, że Bogu trzeba bezgranicznie zaufać. Jest to zgodne z nauczaniem św. Jana Pawła II.

Czytaj dalej