Akt wandalizmu w parafii św. Jana Kantego w Częstochowie

W niedzielę 31 października w parafii św. Jana Kantego w Częstochowie doszło do aktu złośliwości ze strony grupki nastolatków. Pięciu rowerzystów wrzuciło do kościoła jajka, podczas trwającej Mszy św. o godz. 16:00. Po nagłośnieniu sprawy sami zgłosili się do proboszcza. Ks. Sławomir Bartoszuk, proboszcz parafii, odprawiał wieczorną Mszę św., kiedy podczas Podniesienia, do kościoła wtargnęła

Czytaj dalej