Czy Częstochowa jest gotowa?

Działania wojenne za naszą wschodnią granicą w naturalny sposób nasuwają refleksję na temat naszej potencjalnej gotowości obronnej. O ile kondycja sił zbrojnych leży w kompetencjach Ministerstwa Obrony Narodowej, o tyle za obronę cywilną odpowiedzialne są podmioty samorządowe. Zapytaliśmy miejskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jak wygląda potencjalna gotowość Częstochowy na wypadek działań wojennych. Częstochowa dysponuje

Czytaj dalej