Czy Częstochowa jest gotowa?

Częstochowa budzi się do życia; fot. dron.force.one

Działania wojenne za naszą wschodnią granicą w naturalny sposób nasuwają refleksję na temat naszej potencjalnej gotowości obronnej. O ile kondycja sił zbrojnych leży w kompetencjach Ministerstwa Obrony Narodowej, o tyle za obronę cywilną odpowiedzialne są podmioty samorządowe. Zapytaliśmy miejskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jak wygląda potencjalna gotowość Częstochowy na wypadek działań wojennych.

Częstochowa dysponuje szeregiem obiektów, składających się na infrastrukturę obronną, jednak nie są one utrzymywane w stałej gotowości. Jak wyglądają procedury doprowadzenia takich obiektów do pełnej użyteczności wyjaśnia Rafał Kusal, naczelnik miejskiego Wydziału Bezpieczeństwa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/02/1_gotowa_czestochowa_kusal_25_02.mp3]

Większość budowli ochronnych w Częstochowie została wybudowana kilkadziesiąt lat temu, przez co ich standard może nie przystawać do dzisiejszych realiów. Jak zatem powinniśmy się zachować w razie nagłego zagrożenia np. lotniczego?

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/02/2_gotowa_czestochowa_kusal_25_02.mp3]

Sieć ta jest zarządzana przez Wojsko Polskie, które po wykryciu w systemach obrony przeciwrakietowej lub przeciwlotniczej potencjalnego zagrożenia, rozsyła komunikaty do miejskich centrów zarządzania kryzysowego. Również w Częstochowie jest zainstalowana specjalna radiostacja, która w razie potrzeby przekaże informacje o potencjalnym nalocie. Czy sygnały wydawane przez syreny różnią się jakoś od siebie w zależności od rodzaju zagrożenia?

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/02/3_gotowa_czestochowa_kusal_25_02.mp3]

Obecnie nie ma żadnych sygnałów, które pozwalałyby przewidywać potencjalne zagrożenie dla Polski. W związku z tym miejski Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nawet nie może podjąć działań związanych z przygotowywaniem schronów bo wiązałoby się to często z ingerencją we własność prywatną właścicieli budynków. Dopiero uruchomienie procedur związanych ze „stanem podwyższonej gotowości obronności państwa” na taką ingerencję pozwala.