10 grudnia Dniem Praw Człowieka

Oficjalne logo praw człowieka/źródło: humanrightslogo.net

Wszystko zaczęło się 10 grudnia 1948 roku, w momencie podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Od tego dnia corocznie na całym świecie obchodzony jest Dzień Praw Człowieka, poświęcony orędownikom dążącym do zapewnienia ochrony praw własnych oraz innych ludzi.

Wiele osób na całym świecie jest prześladowanych, pozbawianych pracy czy niesłusznie więzionych. W Polsce na mocy Konstytucji każda osoba przebywająca na terytorium naszego kraju może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich w sytuacji, w której czuje naruszenie swoich praw np. ze strony instytucji publicznych – mówi Aleksandra Wentkowska, pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/1_DZIEN_PRAW_CZLOWIEKA_10_12_2020.mp3]

Takich spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich w całej Polsce wpływa ok. 50-60 tys. rocznie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/2_DZIEN_PRAW_CZLOWIEKA_10_12_2020.mp3]

Przy tworzeniu współczesnej definicji Praw Człowieka duży wpływ miało nauczanie Kościoła. Przykładem może być np. Sobór Watykański II – tłumaczy ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/12/3_DZIEN_PRAW_CZLOWIEKA_10_12_2020.mp3]

Dzień Praw Człowieka formalne ustalono 4 grudnia 1950 roku na 317. sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ, podczas której zaproszono wszystkie państwa członkowskie i inne zainteresowane organizacje do świętowania. Obchody mają przede wszystkim na celu poszerzenie wiedzy na temat Deklaracji i jej znaczenia. 10 grudnia jest kulminacyjnym punktem inicjatywy, ponieważ kampania z okazji Dnia Praw Człowieka trwa cały rok. Prowadzi ją Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka, który wspomagany jest przez agendy ONZ, departamenty, fundusze i inne organizacje.

BNO