190. rocznica wybuchu Powstania listopadowego

Fot. gov.pl

Walczyli o wolność i niezależność Ojczyzny, co przypłacili życiem. Zginęli nie tylko za patriotyzm, ale również troskę o lepszy byt swoich dzieci. W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku rozpoczęło się Powstanie Listopadowe – zryw niepodległościowy przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

O walkach zbrojnych przypomina m.in. wystawa prezentowana w Muzeum Częstochowskim, mówi historyk Mariusz Grzyb.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/1_powstanie_Grzyb_27_11_2020.mp3]

Powstanie listopadowe wybuchło na fali europejskich ruchów rewolucyjnych i niepodległościowych. Łamana była konstytucja Królestwa Polskiego z 1815 roku. Zniesiono wolność prasy, wprowadzono cenzurę prewencyjną i zawieszono wolność zgromadzeń. W społeczeństwie narastały niezadowolenie i sprzeciw wobec władz rosyjskich. W 1828 roku w warszawskiej Szkole Podchorążych Piechoty zawiązano spisek, kierowany przez podporucznika Piotra Wysockiego, który podjął przygotowania do zrywu narodowego. Rozpoczęte powstanie narodowe było największym wysiłkiem zbrojnym w polskich walkach wyzwoleńczych XIX wieku. Brali w nich udział bohaterowie związani z Częstochową. Jednym z nich był Tomasz Kantorbery Tymowski.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/2_powstanie_Grzyb_27_11_2020.mp3]

Walki prowadzone w ramach powstania listopadowego trwały do października 1831 roku. Po upadku zrywu narodowego nastąpiło znaczne ograniczenie autonomii Królestwa Polskiego.

ABK