32 wnioski do budżetu partycypacyjnego w Myszkowie

pl_Kopia_plakat_budzet_partycypacyjny

W piątek, 21 sierpnia, upłynął termin składania przez mieszkańców Myszkowa propozycji projektów do realizowanego po raz pierwszy w mieście budżetu partycypacyjnego na 2016 rok. W ramach naboru pomysłów na wydanie 900 tys. złotych złożone 32 wnioski, w tym jeden po terminie. Wnioski są w trakcie weryfikacji pod względem formalnym, rzeczowym i finansowym.

Jak informuje myszkowski magistrat, o wynikach weryfikacji informacje będą przekazywane bieżąco. Poniżej wykaz złożonych projektów z poszczególnych dzielnic.

LISTA  ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW  DO  BUDŻETU  PARTYCYPACYJNEGO 2016 r.
Lp.

 

Tytuł projektu Nr wniosku Zgłaszający Kwota wskazana w harmonogramie działań Dzielnica Data wpływu
1. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej
w ul. Ceramicznej (na odcinku od
ul. Słowackiego w kierunku torów kolejowych
do skrzyżowania przy kapliczce)
ZBP/13/2015 Andrzej Świeboda 100.000,00 Centrum 20.08.2015
2. Przebudowa tarasu-podestu

(przy sklepach bloku) ul. Skłodowskiej 6

ZBP/23/2015 Czesława Gocyła 53.190,00 Centrum 21.08.2015
3. „Osiedla dla dzieciaków”
1. Plac zabaw – skwer nr 3 pomiędzy blokami nr:     12A i 14 przy ul. Skłodowskiej,
2. Plac zabaw – ul. Sikorskiego, teren pomiędzy blokami 47 i 49,
3. Plac zabaw na terenie obecnego zdegradowanego betonowego boiska na terenie osiedla ul. Sikorskiego/Skłodowskiej
ZBP/24/2015 Dariusz Muszczak 100.000,00 Centrum 21.08.2015
4. Wykonanie nowego chodnika w ul. Stefana Wyszyńskiego ZBP/25/2015 Janina Noszczyk Nie podano kwot Centrum 21.08.2015
5. Tytułu projektu brak, wybrukowanie kostką wraz z kanalizacją, uporządkowanie terenu
w obrębie bloków przy ul. Kościelnej 5, 5A
i ul Słowiańskiej
ZBP/32/2015 Wiesław Niedzielski 95.000,00 Centrum 25.08.2015
6. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Publicznych Nr 2 ul. Jaworznicka 34/Graniczna ZBP/12/2015 Beata Jakubiec-Bartnik 100.000,00 Pohulanka 20.08.2015
7. Ciąg pieszo-rowerowy I etap w ul. Millenium (chodnik łączący ul. Stawową z ul. Graniczną) ZBP/16/2015 Mirosława Picheta, Marian Tylkowski 100.000,00 Pohulanka 21.08.2015
8. Plac zabaw i rekreacji „Millenium” w ul. Millenium ZBP/17/2015 Agnieszka Radosz-Solska 95.800,00 Pohulanka 21.08.2015
9. Nordic Walking dla każdego przy kompleksie sportowym „Dotyk Jury” ul. Dobra ZBP/18/2015 Ewelina Pietrakowska 9.300,00 Pohulanka 21.08.2015
10. Budowa boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni poliuretanowej na terenie placu szkolnego przy ul. Jedwabnej
ZBP/5/2015 Przemysław Więcek 100.000,00 Ciszówka 20.08.2015
11. Bezpieczna droga do szkoły w ul. Jedwabnej na wysokości budynków 29 oraz 32 –  zdemontowanie progów zwalniających, zamontowanie tablic świetlnych w obu kierunkach ZBP/6/2015 Rafał Górny 25.000,00 Ciszówka 20.08.2015
12. Utwardzenie nawierzchni z płyt IOMB w ul. Pohulańskiej ZBP/7/2015 Małgorzata Dyja 99.750,00 Ciszówka 20.08.2015
13. Plac zabaw i mini siłownia „Ciszówka”
w ul. Pięknej
ZBP/19/2015 Dorota Męcik 1. Dokumentacja
i nadzór
550,00-600,00/m2
2. wykonanie 87.261,00
Ciszówka 21.08.2015
14. Budowa chodnika w ul. 8 Marca ZBP/20/2015 Rafał Sośnicki 99.625,00 Ciszówka 21.08.2015
15. Park leśny „Michałów” przy ul. Okrzei ZBP/2/2015 Norbert Jęczalik 100.000,00 Mijaczów 11.08.2015
16. Utworzenie miejsc parkingowych, położenie nowych chodników, rozbudowa-zabudowa śmietnika w ul. Wolności 27/ul. Korczaka ZBP/14/2015 Marta Borowicz 58.920,00 Mijaczów 20.08.2015
17. Remont drogi w ul. Okrzei ZBP/15/2015 Martyna Czyż,
Grzegorz Gorzkowski
40.000,00 Mijaczów 21.08.2015
18. Budowa placu zabaw dla dzieci w Będuszu
w ul. Wyzwolenia 68
ZBP/3/2015 Grzegorz Karcz 89.377,15 Będusz 18.08.2015
19. Doposażenie Strażnicy Smudzówka-Będusz ZBP/10/2015 Łukasz Lasocki 10.000,00 Będusz 20.08.2015
20. Remont dróg o nawierzchniach gruntowych
w ul. Rymarskiej, ul. Murarskiej (odcinek od
ul. Słowackiego do zbiegu z ul. Rymarską)
ZBP/4/2015 Ewa Bober 99.000,00 Nowa Wieś 19.08.2015
21. Rozbudowa placu zabaw i komunikacja, plac zabaw przy ul. Słowackiego i Bocianiej, jednostronne utwardzenie pobocza
w ul. Nowowiejskiej
ZBP/8/2015 Sławomir Mynarek 99.910,00 Nowa Wieś 20.08.2015
22. Budowa chodnika na odcinku ul. Nowowiejskiej (od ronda przy przejeździe kolejowym do zbiegu z ul. Wronią) ZBP/9/2015 Marcelina Tkacz 100.000,00 Nowa Wieś 20.08.2015
23. „Być aktywnym” – siłownia zewnętrzna na terenie placu zabaw przy ul. Bocianiej, Słowiczej, Słowackiego ZBP/21/2015 Monika Płaczek 85.850,43 Nowa Wieś 21.08.2015
24. Nowa nawierzchnia w ul. Żurawiej ZBP/22/2015 Danuta Lamch 97.375,00 Nowa Wieś 21.08.2015
25. Wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Topolowej ZBP/29/2015 Jacek Maślanka 90.500,00 Podlas 21.08.2015
26. Nawierzchnia gruntowa w ul. Żareckiej
i ul. Żniwnej (uzupełnienie ubytków, mechaniczne profilowanie z zagęszczeniem, remont drogi gruntowej, karczowanie krzewów)
ZBP/30/2015 Zbigniew Bartos 97.157,50 Podlas 21.08.2015
27. Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II
(od skrzyżowania z ul. Ceramiczną w stronę skrzyżowania z ul. Słowackiego do parkingu na wysokości Stowarzyszenia Podlas)
ZBP/31/2015 Rafał Kępski,
Mariusz Maligłówka
100.000,00 Podlas 21.08.2015
28. Przebudowa – dojazd do boisk sportowych wraz
z wykonaniem nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Plac Sportowy
ZBP/11/2015 Zofia Jastrzębska,
Andrzej Jastrzębski
100.000,00 Mrzygłód 20.08.2015
29. Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4  ul. Traugutta 43 ZBP/26/2015 Teresa Tutaj 70.000,00 Mrzygłód 21.08.2015
30. Fitness Park przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 ul. Traugutta 43 ZBP/27/2015 Teresa Tutaj 77.900,00 Mrzygłód 21.08.2015
31. Plac zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4
ul. Traugutta 43
ZBP/28/2015 Teresa Tutaj 68.500,00 Mrzygłód 21.08.2015
32. Położenie nawierzchni asfaltowej
na ul. Sikorka
ZBP/1/2015 Mieczysław Kurczyński 100.000,00 Mrzygłódka 06.08.2015
Źródło: UM Myszków