Bezpieczniej na DK91 w Rędzinach

źródło fot.: GDDKiA w Katowicach

W niespełna miesiąc Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach wprowadziła nową organizację ruchu na ok. 2-kilometrowym odcinku DK91. Wyznaczone zostały lewoskręty, przeniesiono w nowe miejsce przejście dla pieszych budując w osi jezdni azyl i zmieniono geometrię zatoki autobusowej. Kosztem około 140 tys. zł zlikwidowano niebezpieczne miejsce i zwiększono bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Bezpieczniej dla pieszych
Prace ruszyły 19 sierpnia br., a od 17 września piesi i kierowcy korzystają z nowej bezpieczniejszej organizacji ruchu. Poprawa bezpieczeństwa objęła ponad 2-kilometrowy odcinek drogi. Najpoważniejsze zmiany dokonały się jednak w rejonie przejścia dla pieszych przy Urzędzie Gminy w Rędzinach, gdzie zmieniono nie tylko lokalizację przejścia, ale i wykonano na nim azyl. Korekcie uległa też zatoka autobusowa przy Urzędzie Gminy.

Uspokojenie ruchu
Na całym odcinku wprowadzonych zmian obowiązywać będzie ustawowa prędkość przejazdu dla obszaru zabudowanego tj. 50 km/h. Zmniejszeniu uległa również szerokość jezdni z 10 m do 7 m (tj. 2 pasy po do 3,5 m, z wyznaczeniem 1,5-metrowych opasek). Skrzyżowania z ul. Zawilcową i ul. Wrzosową zostały wzbogacone o dodatkowe pasy do skrętu w lewo.

Te działania, umożliwią w szczególności pieszym, bezpieczne i bardziej komfortowe przekraczanie jezdni. Zyskają również kierowcy, bowiem w rejonie skrzyżowań wyznaczono „lewoskręty”, które umożliwią wykonanie bezpiecznego manewru zmiany kierunku jazdy. Korekta geometrii zatoki autobusowej zwiększy widoczność i ułatwi bezpieczne włączanie się do ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu została wykonana w ramach bieżącego trzymania dróg ze środków finansowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

źródło: GDDKiA w Katowicach