Debata na temat przemocy w rodzinie


5 grudnia 2017 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie odbyła się się narada przedstawicieli komendy miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przemocy, komendantów komisariatów oraz kierowników rewirów dzielnicowych, dotycząca przemocy w rodzinie. Mówi rzeczniczka komendy miejskiej Policji podkomisarza Marta Ladowska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/Debata-na-temat-przemocy1.mp3]

Sporo miejsca w trakcie debaty poświęcono niebieskiej karcie, która jest dokumentem służbowym wypełnianym przez funkcjonariusza policji w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie. Dokument służy dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie, ocenie zagrożenia dalszą przemocą. Jest także dowodem w sprawach sądowych. Mówi współuczestniczka narady – Małgorzata Długosz – szefowa częstochowskiego zespołu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/debata-na-temat-przemocy2.mp3]

 

Uczestnicy obrad uhonorowani zostali przypięciem symbolicznej „Białej Wstążki”, której noszenie jest deklaracją sprzeciwu wobec stosowania przemocy względem kobiet i dzieci.

PN