Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który – jako wyraz uznania dla wysiłku wolontariuszy na całym świecie – został ustanowiony na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1985 r.

Papież Benedykt XVI zwracając się do wolontariuszy i pracowników instytucji charytatywnych w czasie swej podróży apostolskiej do Austrii powiedział znamienne słowa: „Dać się wzywać, postanawiać a następnie wyruszać w drogę bez normalnego pytania o korzyści i zyski”. Słowa te bardzo dobrze oddają prawdziwe powołanie wolontariatu. O istocie tej formy dobroczynności mówi ks. Marek Bator – dyrektor częstochowskiej Caritas:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/miedzynarodowy-dzien-wolontariusza1.mp3]

 

Swoją refleksją podzielił się także wolontariusz związany z fundacją akademicką „Na Progu” – Sylwester Gołda:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/miedzynarodowy-dzien-wolontariusza2.mp3]

 

W roboczym rankingu stworzonym przez stowarzyszenie na podstawie dostępnych danych na temat wolontariatu Polska znajduje się na 11 miejscu. Do pracy w charakterze wolontariusza przyznaje się od lat średnio 6 proc. Polaków. Najczęściej są to osoby najmłodsze – uczniowie i studenci. Ma to  związek z rozwojem wolontariatu szkolnego.
Według danych zebranych przez zajmujące się wspieraniem organizacji pozarządowych i innych inicjatyw obywatelskich Stowarzyszenie Klon/Jawor, europejskim liderem wolontariatu jest Norwegia.

PN