Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Fot. gov.pl

Od 30 listopada do 24 grudnia będzie obowiązywać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Mogą z niego skorzystać m.in. rodzice dzieci do lat 8, przedszkola i szkoły, a także medycy. 

O szczegółach mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa śląskiego.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/1_dodatkowy_Kopczynska_30_11_2020.mp3]

Szkoły podstawowe mają obowiązek prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczęszczających do klas I-III dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Rodzice, którzy chcą z tego skorzystać, składają do dyrektora szkoły wniosek o objęcie ich dziecka opieką.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/11/2_dodatkowy_Kopczynska_30_11_2020.mp3]

Dodatkowe środki można uzyskać po złożeniu oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem u płatnika składek (swojego pracodawcy, zleceniodawcy). Dokument jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą, składają takie oświadczenie w ZUS. Jego brak uniemożliwia wypłacenie zasiłku.

ABK/ZUS