Dwa konkursy w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej: Program Klub oraz konkurs grantowy

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej: Program Klub oraz konkurs grantowy na organizację imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Zgłoszenie przyjmowane są do 27 marca.

„Program Klub rośnie w siłę. W tym roku zwiększamy pulę środków do 2,5 mln zł, dlatego zachęcam kluby sportowe z regionu do zgłaszania się. Program Klub to realne środki na realne potrzeby małych klubów, które dzięki finansowemu wsparciu mają możliwość organizacji obozów treningowych, zatrudnienia trenerów i opłacenia zajęć dla młodych sportowców. Ten program to promocja zdrowego stylu życia i aktywności wśród młodzieży, która pod okiem doświadczonych trenerów ma szanse rozwijać swoje sportowe pasje i osiągać kolejne sukcesy” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Konkurs w ramach „Programu Klub” ogłoszony został już po raz czwarty. Dotyczy on zadań realizowanych od 1 czerwca do 17 grudnia 2023 r.

Z uwagi na rosnące zainteresowanie Programem w 2023 r. Zarząd Województwa Śląskiego po raz kolejny zwiększył kwotę na jego realizację do 2 500 000 zł, zatem o 500 000 zł więcej w stosunku do minionego roku.

W ramach programu mogą zostać dofinansowane dwa rodzaje działań:
– prowadzenie treningów (zajęć) sportowych przez trenerów lub instruktorów
– przeprowadzenie wyjazdowego obozu sportowego (minimum 5 noclegów).

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są kluby sportowe, których podstawowym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej na obszarze województwa śląskiego. Klub jednosekcyjny będzie mógł otrzymać 15 tys. zł, a wielosekcyjny 20 tys. zł.

Składanie ofert odbywa się w dwóch formach: w formie elektronicznej – w generatorze wniosków Witkac (www.witkac.pl) i papierowej – obie obowiązkowe.

Wypełnione oferty (zarówno w wersji elektronicznej oraz wersji papierowej) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 27.03.2023 roku do godziny 15.30.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat Województwo Śląskie wsparło kluby w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, przeznaczając na realizację Programu Klub, w latach 2020-2022, kwotę 3 800 000 zł (podpisano 284 umowy). Dzięki temu wsparciu kluby sportowe mogły opłacić wynagrodzenia trenerów, zakupić niezbędny sprzęt, a także zorganizować obozy sportowe dla swoich podopiecznych.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił również otwarty konkurs na organizację imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz szkolenie dzieci i młodzieży. Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 207 tys. zł.

źródło: UMWS