Dzień otwarty w Zespole Szkół Specjalnych nr 23

Pierwszy tydzień kwietnia jest tygodniem świadomości autyzmu. Z tej okazji Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie zorganizował dzień otwarty dla rodziców dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Celem akcji były konsultacje z doświadczonymi specjalistami, wskazanie potencjału rozwojowego dziecka oraz zaprezentowanie przybyłym rodzicom oferty edukacyjno-terapeutycznej placówki. Jolanta Miękina, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 podkreśla istotę istnienia tej placówki w mieście:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/1_JOLANTA_MIEKINA_05_04_2019.mp3]

Dyrektor podkreśla także, że działania placówki na terenie miasta są ważne, chociażby dzięki programom rządowym:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/2_JOLANTA_MIEKINA_05_04_2019.mp3]

W dzień otwarty placówka zorganizowała prelekcje dla pedagogów i psychologów z Częstochowy. Były także prowadzone konsultacje dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych zarówno intelektualnie, jak i fizycznie. Mówi Hanna Iwańczak, nauczyciel w ZSS nr 23:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/3_HANNA_IWANCZYK_05_04_2019.mp3]

Placówka przez cały rok wspiera także rodziców w trudzie wychowywania swoich dzieci:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/4_JOLANTA_MIEKINA_05_04_2019.mp3]

Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka uczęszcza obecnie około stu dwudziestu dzieci z różnych grup wiekowych. Szkoła opiekuje się także potrzebującymi spoza placówki.

BNO