Eko Warsztaty dla Szkolnych Kół Caritas

W trosce o nasze wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne, Caritas Polska wraz z Caritas diecezjalnymi podjęły wezwanie papieża Franciszka do ekologicznego nawrócenia. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej włączyła się w realizacje projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”.

W dniach od 24 do 25 lutego Caritas organizuje Eko Warsztaty dla Szkolnych Kół Caritas. Odbędą się one w Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej Święta Puszcza. O szczegółach mówi Marta Cierpiał, z częstochowskiej Caritas:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/1_ekowarsztaty_cierpial_18.01.mp3]

Spotkanie ma charakter formacyjno-szkoleniowy. Organizatorzy proszą o pisemne zgłoszenia uczestników spotkania (opiekunów i wolontariuszy) do 21 lutego na adres e-mail: m.cierpial@caritas.czest.pl. Szczegółowe informacje na facebooku – Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowany przez Caritas Polska, został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska.

Foto źródło: facebook/Caritas Archidiecezji Częstochowskiej