Forum Młodych na AJD

Plakat-FMN

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie po raz jedenasty już organizuje Forum Młodych Nauki. W tym roku będzie ono jednocześnie I Częstochowskim Forum Młodych: „Nauka. Lubię to!”.

Forum odbędzie się 14 czerwca 2016 roku w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 13/15. Organizatorami są: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Koło Naukowe Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Częstochowski Okręg Ligi Ochrony Przyrody. Celem Forum jest integracja młodego środowiska naukowego poprzez stworzenie warunków do merytorycznej wymiany informacji, doświadczeń i osiągnięć badawczych oraz wskazanie miejsc, w których młodzi badacze mogą realizować swoje pasje naukowe. Adresatami Forum są uczniowie, studenci, doktoranci, grupy, wraz z opiekunami, działające w szkolnych i uczelnianych kołach naukowych oraz innych organizacjach skupiających młodych ludzi – miłośników chemii, biologii, biotechnologii, ochrony środowiska, ekologii, inżynierii bezpieczeństwa, matematyki, informatyki, fizyki, żywienia człowieka i dziedzin pokrewnych.

– Uczestnikom proponujemy prezentację swoich zainteresowań naukowych w formie krótkiego komunikatu ustnego z prezentacją multimedialną lub plakatu naukowego. Jesteśmy przekonani, że taka forma udziału w Forum stworzy niejednemu młodemu człowiekowi odpowiednie warunki do ujawnienia jego, często ukrytego i nie w pełni wykorzystanego, potencjału oraz rozwoju nowych pasji – mówi jedna z organizatorek, Magdalena Myga-Nowak.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal czestochowskie24.pl.

źródło: http://www.ich.ajd.czest.pl/