Genealodzy o Praszce

Boczna_fasada_kościoła,_Praszka

W najbliższą środę, 11 marca o godz. 17.00, odbędzie się spotkanie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej. Maciej Róg z Opolskiego Towarzystwa Genealogicznego wygłosi prelekcję pt. „Kształtowanie się nazwisk nad Prosną na podstawie zapisów metrykalnych w parafii Praszka”.

„Wielu z nas w początkowym okresie poszukiwań ma kłopoty z różnymi formami zapisu nazwiska dla konkretnej rodziny. Bo to łacina, później język polski, by wreszcie trafić na cyrylicę. Najczęściej winą za różne formy zapisu obwiniamy tych którzy te zapisy prowadzili. Ale to nie do końca prawda… Nasz kolega Maciej Róg z Opolskiego Towarzystwa Genealogicznego opowie nam o swoich poszukiwaniach i przemyśleniach wyniesionych z Ksiąg Metrykalnych parafii Praszka” – zapowiada Jacek Tomczyk, prezes częstochowskiego Towarzystwa.

Prelekcji, która odbędzie się na piętrze Urzędu Stanu Cywilnego, tzw. Pałacu Ślubów, będzie towarzyszyła wystawa historycznych zdjęć z Praszki.

Foto.: rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Praszce – Robert Niedźwiedzki