Happening „Częstochowa przeciw przemocy i uzależnieniom”

Ratusz  - Odwach 2

Na Placu Biegańskiego 14 i 15 czerwca w ramach Częstochowskich Dni Profilaktyki odbędzie się piknik pod nazwą „Częstochowa przeciw przemocy i uzależnieniom”.

Organizatorzy będą przestrzegać przed niebezpieczeństwami powodowanymi przez dopalacze, narkotyki i alkohol, ale także przypomną dzieciom, że nie wolno wsiadać z obcą osobą do samochodu lub jak się zachować przy spotkaniu z nieznajomym psem. Ponieważ najłatwiej uczyć się przez zabawę, akcja ma charakter happeningu. O planowanych atrakcjach opowiada Elena Karpuszenko z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

– Serdecznie zapraszam dzieci i młodzież na Plac Biegańskiego między 10:30 i 11:30. Będzie przygotowanych wiele wydarzeń: odratowanie fantoma, sprawdzenie się na alko- i narkogoglach, przejście się slalomem, różne gry i zabawy, podchody dla młodszych dzieci, występy taneczne i nauka tańca, zabawy w tunelu z chustą klanzy, a na sam koniec zaproponujemy występ zespołu Last Road i Mikołaja Mądrzyka „Miksera”.

Organizatorem akcji jest Wydział Polityki Społecznej i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do udziału w happeningu zaproszony jest każdy, kto popiera ideę życia bez przemocy i uzależnień.

AD