Konkurs stypendialny dla uzdolnionej młodzieży

stypendium

Osiągasz ponadprzeciętne wyniki w nauce i chcesz rozwijać swoje zdolności? Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs stypendialny wspierający uzdolnioną młodzież.

Żeby otrzymać wsparcie trzeba wykazać się średnią ocen minimum 4,8 oraz udokumentowanym uczestnictwem w olimpiadach, konkursach czy turniejach.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły, wychowawca lub nauczyciel prowadzący, rodzice lub opiekunowie prawni oraz sami pełnoletni uczniowie. Otrzymane pieniądze trzeba przeznaczyć m.in. na: zakup literatury fachowej, pomocy naukowo-dydaktycznych, opłacenie dodatkowych kursów, lekcji, sfinansowanie publikacji prac naukowych.

W tym roku budżet wsparcia najzdolniejszych wynosi łącznie 114 000,00 tys. zł. Każdy stypendysta otrzyma łącznie 3,8 tys zł., które będzie przekazywane w 10 transzach od września 2016 r. do czerwca 2017 r. Wnioski o stypendium należy składać do 20 lipca.