Kontrowersje wokół remontu ul. Glogera – prace wstrzymane

Fot. Nie dajmy zniszczyć klinkierowych ulic w Częstochowie / Facebook.com

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie przystąpił do realizacji zatwierdzonego w ramach budżetu obywatelskiego projektu, który zakładał remont ul. Glogera. Wywołało to jednak kontrowersje wśród mieszkańców.

Remont ul. Glogera widnieje w rejestrze Budżetu Obywatelskiego pod numerem 13. Jak możemy się dowiedzieć z tekstu, projekt zakłada przebudowę nawierzchni od ul. Focha do ul. Kopernika. W sekcji „Opis projektu”, projektodawca zdefiniował zakres zadania następująco: „Dla komfortu mieszkańców oraz użytkowników ulicy konieczna jest wymiana nawierzchni ul. Glogera”.

Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg podkreśla, że MZD zleciło wykonanie prac, które były sprecyzowane w projekcie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/1_przebudowa_glogera_hasik_24_05.mp3]

We wspomnianej przez rzecznika MZD zakładce „Weryfikacja” jasno stwierdzone jest, że przebudowa ulicy Glogera ma polegać na zerwaniu 80-letniego klinkieru i położeniu asfaltu, którego gwarancja obejmuje tylko 5 lat.

Na takie rozwiązanie nie zgadza się m.in. mieszkająca przy ul. Glogera prof. UJD Urszula Cierniak:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/2_przebudowa_glogera_czerniak_24_05.mp3]

Z nieoficjalnych informacji zaczerpniętych od budowlańców, jakie krążą po osiedlu wynika, że zabytkowa kostka klinkierowa najprawdopodobniej zostanie przeznaczona na przemiał. W innych krajach takie drogi są wizytówką miast, na co również zwraca uwagę prof. Urszula Cierniak:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/3_przebudowa_glogera_czerniak_24_05.mp3]

W obliczu rozpoczętych prac, które polegają na wydłubywaniu kostki i przygotowaniu drogi pod położenie asfaltu, mieszkańcy ul. Glogera wystosowali petycję do władz miasta w obronie zabytkowej, klinkierowej kostki. Jak informuje Maciej Hasik, Miejski Zarząd Dróg zdecydował się wstrzymać prace na ul. Glogera i poddać projekt pod ponowne konsultacje:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/4_przebudowa_glogera_hasik_24_05.mp3]

Być może inicjator projektu nieprecyzyjnie się wyraził formułując projekt. Być może też doskonale wiedział co chce osiągnąć. Bez względu na to, czy zamieszanie wokół ul. Glogera to tzw. czeski błąd czy nie, wzbudziło sporą dyskusję mieszkańców, historyków, architektów i miłośników Częstochowy.

Dalszy rozwój sytuacji będziemy relacjonować na bieżąco. A póki co, zachęcamy do podpisania petycji w obronie zabytkowej kostki.

RG

Fot. Nie dajmy zniszczyć klinkierowych ulic w Częstochowie / Facebook.com
Asfaltowa łata na ul. Glogera | Fot. Nie dajmy zniszczyć klinkierowych ulic w Częstochowie / Facebook.com