Ochrona dzieci przed przemocą – kampania Ministerstwa Sprawiedliwości i UNICEF

Ruszy wspólna kampania społeczna Ministerstwa Sprawiedliwości i UNICEF na rzecz wzmocnienia ochrony dzieci przed przemocą. Wyjątkowej akcji poświęcona była dzisiejsza (1 czerwca br.) konferencja w Sejmie z udziałem wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego oraz Szefowej ds. Ochrony Dzieci w Biurze UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce Mileny Harizanovej.

Celem kampanii jest edukacja dzieci i dorosłych, by jak najwcześniej rozpoznawać i skutecznie zwalczać przemoc.

Ochrona dzieci i rodziny jest nadrzędnym celem Ministerstwa Sprawiedliwości. Ostatnie lata przyniosły ogromne zmiany systemu ochrony najmłodszych. Nadrobiliśmy całe dekady prawnych zaniedbań – podkreślił Marcin Romanowski.

Punkt zwrotny

– Punktem zwrotnym okazała się ustawa antyprzemocowa z 2020 roku. Dzięki niej Polska dołączyła do grona państw o najwyższych standardach ochrony ofiar przemocy domowej, w tym dzieci. Dzięki nowym przepisom, które m.in. wprowadziły nakaz sprawcy przemocy do natychmiastowego opuszczenia mieszkania, ocalono przed przemocą ponad 10 tysięcy rodzin. W każdej z nich świadkami lub ofiarami przemocy byli najmłodsi – dodał wiceminister.

Za kilka tygodni wejdzie też w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości tzw. ustawa antyprzemocowa 2.0, która rozszerza zakres ochrony ofiar przemocy, w tym dzieci. Sprawcy tej przemocy nie będą mieli wstępu do szkół, ośrodków sportowych czy rekreacyjnych, nie będą mogli nękać dzieci przez telefon czy internet.

Wiceminister przypomniał, że w bieżącą, profesjonalną pomoc najmłodszym ofiarom przemocy włącza się Sieć Pomocy Pokrzywdzonym, prowadzona w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z zewnętrznymi ekspertami prowadzi prace nad stworzeniem ogólnopolskiej strategii walki z przestępczością seksualną wobec dzieci, której wynikiem jest Krajowy Plan Działania na rzecz ochrony dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym.

Ponadto, 12 maja do Sejmu złożony został projekt poselski mający usprawnić system ochrony najmłodszych przed przemocą. Chodzi o wprowadzenie do polskiego prawa m.in. procedury serious case review, tak by każdy przypadek śmierci lub okrutnego traktowania dziecka został dokładnie przeanalizowany, również pod kątem systemowych zaniedbań. Rozszerzony zostanie też obowiązek regularnych szkoleń z zakresu psychologii oraz komunikacji z dziećmi dla sędziów rodzinnych.

Oddać głos dzieciom

O szczegółach wspólnej ogólnopolskiej kampanii informacyjnej na rzecz zwalczania przemocy wobec dzieci mówiła Szefowa ds. Ochrony Dzieci w Biurze UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce Milena Harizanova.

– Żadna przemoc wobec dzieci nie jest uzasadniona. Każdej można uniknąć – stwierdziła.

Chwaliła Polskę za zmiany legislacyjne, które przyczyniają się do lepszej ochrony najmłodszych ofiar przemocy. Podkreśliła jednak, że nadal wiele jest do zrobienia. Dlatego – zgodnie z hasłem kampanii: „Twój głos jest kluczem w walce przeciwko przemocy” – trzeba oddać głos dzieciom. To one bowiem cierpią często po cichu, ukryte przed opinią publiczną.

Kampania – m.in. materiały informacyjne, spoty, debaty ekspertów i reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego, a także planowana na wrzesień konferencja – mają podnieść świadomość na temat różnych form przemocy stosowanych wobec dzieci.

Materiały zostały przygotowane po polsku i ukraińsku. Od 2022 r. Ministerstwo Sprawiedliwości i UNICEF współpracują też w ramach porozumienia dotyczącego ochrony praw najmłodszych uchodźców z Ukrainy, którzy razem ze swymi rodzinami na nowo budują swe życie w Polsce.

Jak jedna drużyna

W konferencji Marcina Romanowskiego i Mileny Harizanovej wziął udział 17-letni Janek Gawroński, zmagający się z objawami ze spektrum autyzmu, który mówił o tym, że osoby z niepełnosprawnościami nadal mają problemy z dostępem do sądu. Wyraził też nadzieję, że wszyscy zaangażowani w kampanię przeciwko przemocy wobec dzieci będą działać „jak jedna drużyna”.

 

Źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości