Ogólnopolski ranking szkół średnich: „Sieniu” – choć 116 – wygrywa w Częstochowie

IV LO

Znamy Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015. W pierwszej setce najlepszych szkół z Polsce nie ma żadnej placówki z Częstochowy.
– Oczywiście zawsze będzie pewien niedosyt, ale wyniki tego rankingu są wspaniałą motywacją do dalszej pracy naszych nauczycieli, naszych dyrektorów i naszych uczniów, aby później miasto mogło pochwalić się wspaniałą szkołą ze wspaniałym naborem, wspaniałymi wynikami. Myślę, że wszystkie szkoły, analizując rankingi, na pewno wyciągną odpowiednie wnioski i mam nadzieję, że w przyszłym roku zajmiemy wyższe pozycje – tak miejsca częstochowskich szkół w rankingu komentuje naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy Magdalena Dębska.
Najwyższą pozycję spośród szkół zlokalizowanych w Częstochowie zajęło IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, które uplasowało się na 116 pozycji. – Myślę, że jest to zasługa naszych uczniów i nauczycieli. Wszystkim serdecznie gratuluję i bardzo się cieszę – swoimi emocjami dzieli się dyrektor IV LO Jadwiga Sipa.
W drugiej setce rankingu zmieściło się jeszcze IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida – 188 pozycja, natomiast spośród szkół technicznych najlepiej wypadło Technikum nr 2 im. Jana Kochanowskiego, które zajęło w rankingu 285 pozycję.
Ranking PERSPEKTYWY 2015 w kryteriach oceny szkół pod uwagę brał sukcesy w olimpiadach, wyniki matur zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych, a w przypadku szkół technicznych również wyniki egzaminów zawodowych.

KK