Oznakowanie Wiślanej Trasy Rowerowej

350 tys. zł w ramach korekty budżetu zostało przekazane na oznakowanie Wiślanej Trasy Rowerowej w województwie śląskim.
„Przekazując środki na jednolite oznakowanie tras rowerowych, chcemy dać jasny sygnał, że rozwój turystyki rowerowej traktowany jest w województwie poważnie i warto w nią inwestować” – mówi marszałek Wojciech Saługa.

W ramach realizacji projektu Wiślanej Trasy Rowerowej przeprowadzony został audyt całej trasy oraz powstał projekt organizacji ruchu, który dzięki zabezpieczonym środkom może zostać wdrożony jeszcze w tym roku. W planach jest oznakowanie całej trasy znakami typu R4.

„Od września 2015 roku realizowane są realizowane są dwa główne projekty rowerowe finansowane przez Samorząd Wojewódzki: projekt Wiślana Trasa Rowerowa oraz projekt „Velo Silesia”. Realizacja tych projektów ma na celu stworzenie głównych tras rowerowych województwa, będących jednocześnie częścią tras krajowych i międzynarodowych EuroVelo – mówi Aleksander Kopia, pełnomocnik Marszałka Województwa ds. Polityki Rowerowej.

Wiślana Trasa Rowerowa jest najbardziej zaawansowanym projektem rowerowym obejmującym znaczną część województwa śląskiego i będącym jednocześnie częścią projektu ogólnopolskiego. Trasa jest przejezdna na całej długości od punktu startowego na zaporze nad Jeziorem Czerniańskim u zbiegu Czarnej i Białej Wisełki aż do granicy z Małopolską.

fot. Tomasz Żak