Oznakowanie Wiślanej Trasy Rowerowej

350 tys. zł w ramach korekty budżetu zostało przekazane na oznakowanie Wiślanej Trasy Rowerowej w województwie śląskim. „Przekazując środki na jednolite oznakowanie tras rowerowych, chcemy dać jasny sygnał, że rozwój turystyki rowerowej traktowany jest w województwie poważnie i warto w nią inwestować” – mówi marszałek Wojciech Saługa. W ramach realizacji projektu Wiślanej Trasy Rowerowej przeprowadzony

Czytaj dalej

Korekta budżetu województwa

Sejmik Województwa zadecydował o przeznaczeniu wolnych środków z ubiegłego roku. To kwota ok. 84,2 mln zł. Będą większe wydatki na kulturę oraz drogi. Na rozwój kultury radni uchwalili dodatkowe 19,4 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone zarówno na bieżąca działalność instytucji kultury jak i organizację imprez czy też realizację projektów o charakterze kulturalnym. Na liście znalazły

Czytaj dalej