Korekta budżetu województwa

Sejmik Województwa zadecydował o przeznaczeniu wolnych środków z ubiegłego roku. To kwota ok. 84,2 mln zł. Będą większe wydatki na kulturę oraz drogi.
Na rozwój kultury radni uchwalili dodatkowe 19,4 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone zarówno na bieżąca działalność instytucji kultury jak i organizację imprez czy też realizację projektów o charakterze kulturalnym. Na liście znalazły się m.in. 200 tys zł. na rekonstrukcje filmową filmów Kazimierza Kutza, odtworzenie drewnianego kościoła protestanckiego z Bytomia- Bobrka w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie (ok. 650 tys zł), organizacja Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga przez Filharmonię Śląską (800 tys. zł).

O blisko 30 mln zł zostanie zwiększony budżet na drogi. W tej kwocie ok. 8,6 mln zł zostanie przeznaczone na budowę unijnego projektu- obwodnicy Myszkowa. Na zadania remontowe i inwestycyjne na drogach wojewódzkich pójdzie dodatkowo 20 mln zł.

W planie wydatków znalazła się także kwota ok. 1 mln zł. Zostanie ona przeznaczona na realizacje przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, w tym zadań związanych z Programem 500+. Ma to być wsparcie dla pracy Ośrodka, który na ten cel otrzymał niewystarczające zabezpieczenie z budżetu państwa.