Pielgrzymka Wrocławska już po raz 39. na Jasnej Górze

1500 uczestników pielgrzymki wrocławskiej zaczęło wypełniać jasnogórskie błonia 10 sierpnia, ok.  godziny 9. Pątnicy podzieleni byli na 18 grup, wyszli  wspólnie 2 sierpnia z wrocławskiej katedry, aby 220 km później dotrzeć do celu. Gdy już się udało, tańcami, modlitwą i śpiewem uwielbiali Maryję, nie kryjąc przy  tym wzruszenia i ogromnej radości.

Rzecznik prasowy pielgrzymki, ks. Tomasz Fukarski, przypomniał, kto od lat jest organizatorem oraz przewodnikiem pielgrzymki wrocławskiej, a także o warunkach pogodowych, jakie przez ten 9-dniowy marsz towarzyszyły pątnikom.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/1_wrocławska-rzecznik-ks.tomasz-fukarski.mp3]

Pielgrzymi, idąc przez ponad tydzień do swojej Matki, musza zmagać się z różnymi przeciwnościami losu – nieraz są to nogi, odmawiające posłuszeństwa, innym razem kontuzje, czy też pogoda. Jednak, gdy już dotrą, to emocje towarzyszące w tym czasie są ogromne. O swoich wrażeniach z tej długiej wyprawy opowiedział jeden z uczestników, o. Oskar Maciaczek:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/2_wrocławska-o.oskar-maciaczek.mp3]

Monika z Podkarpacia zdradziła, dlaczego idzie na Jasną Górę:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/3_wrocławska-pielgrzym.mp3]

Tegoroczne hasło pielgrzymki to ,,Ożywiciel’’. Kilka słów na jego temat powiedział ks. Paweł Andrejczuk:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/4_wrocławska-ks.paweł-Andrejczuk.mp3]

Jak „ Ożywiciel” wpływa na pielgrzymkę? Powiedział ks. Zbigniew Kowal:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/5_wrocławska-ks-zbigniew-kowal.mp3]

Homilię dla pielgrzymów wygłosił bp. Jacek Kiciński. Kaznodzieja mówił, aby dawać prowadzić się Maryi, która od początku jest z nami, bo to ona uczy nas, jak żyć. Rozważał także nad hierarchią wartości współczesnego człowieka, która nie wróży nic dobrego.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/6_kazanie-kiciński.mp3]

Formalne polecenie zorganizowania „rekolekcji w drodze” dla wiernych otrzymał w roku 1980 od Metropolity Wrocławskiego ks. Stanisław Orzechowski. Dla I Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej, wzorem do naśladowania i punktem wyjścia w sprawach organizacyjnych, były formy i zwyczaje, wypracowane na warszawskim szlaku pielgrzymkowym. Stopniowo jednak Wrocław dopracował się własnego stylu i rozwiązań organizacyjnych, umożliwiających samodzielne pielgrzymowanie na Jasną Górę.

Linda Nocoń-Ściebura