Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas

ekumenia

Od ponad stu lat między 18 a 25 stycznia trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku materiały do rozważań i ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Niemiec. Hasłem rozważań są słowa: „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”. Styczniowy termin został zaproponowany przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA w 1908 r., aby obejmował czas między dniem wspominającym św. Piotra, a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła – czytamy w broszurze, wydanej przez Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną. Podczas tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2017 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z 2. Listu do Koryntian 5,14–20, a tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

Dzień 1: Jeden umarł za wszystkich
Dzień 2: Nie żyjemy już dla siebie
Dzień 3: Już nikogo nie znamy według ciała
Dzień 4: To, co dawne, przeminęło
Dzień 5: Nastało nowe
Dzień 6: Bóg pojednał nas ze sobą
Dzień 7: Służba pojednania
Dzień 8: Pojednani z Bogiem

Na mapie wspólnych modlitw nie zabrakło – jak zawsze – Częstochowy, w której Tydzień Modlitw rozpoczął się już 15 stycznia Mszą św. o jedność chrześcijan. Eucharystii w kościele pw. św. Floriana przewodniczył i homilię wygłosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.
Częstochowski Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan oprócz głównego hasła nawiązującego do 2. Listu do Koryntian, przywołuje słowa papieża Franciszka: „Jedność chrześcijan jest zasadniczym wymogiem naszej wiary”. W programie tygodnia zaplanowano jeszcze:
18 stycznia, godz. 19.30 panel ekumeniczny pod hasłem „Ekumenizm dla ewangelizacji” – Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie;
21 stycznia, godz. 16.30 nieszpory prawosławne i kolędowanie – cerkiew prawosławna w Częstochowie;
29 stycznia, godz. 18.00 ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego – kościół ewangelicko-augsburski Krzyża Chrystusowego w Oleśnie.