Pomoc Ministerstwa Sprawiedliwości dla osób dotkniętych przemocą

Przygotowanymi w Ministerstwie Sprawiedliwości przepisami, dzięki którym sprawca przemocy domowej będzie musiał natychmiast opuścić mieszkanie, a osoby pokrzywdzone będą skutecznie chronione, zajmuje się Sejm.
Oprócz tego, by pomóc ofiarom przemocy w czasie epidemii, ustalone zostały wytyczne dla podmiotów, które w ramach Funduszu Sprawiedliwości wspierają pokrzywdzonych.
W Polsce działa 351 miejsc świadczenia pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych. Rodzaj pomocy, jaką można tam uzyskać zależy od potrzeb oraz sytuacji pokrzywdzonego. Większość takich miejsc świadczy dziś pomoc zdalną, ale niektóre placówki przyjmują osoby wymagające wsparcia i udzielają pomocy psychologicznej, prawnej czy materialnej.
Cały czas działa również całodobowa i bezpłatna Linia Pomocy Pokrzywdzonym +48 222 309 900. Dzięki niej można dostać skierowanie do konkretnego miejsca świadczenia pomocy lub od razu uzyskać pomoc specjalistów. Dyżury telefoniczne pełnią tu psycholog oraz prawnik. Pomoc świadczona jest także w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Pokrzywdzeni mogą też uzyskać połączenie i wsparcie za pośrednictwem komunikatora internetowego i poczty elektronicznej – wystarczy napisać na adres info@numersos.pl.
Telefonicznie można także skontaktować się od razu z wybranym ośrodkiem – wykaz i numery telefonów wraz z informacjami na temat rodzajów udzielanej pomocy dostępne są na stronie https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/. Należy jednak pamiętać, że wizyta w konkretnym punkcie możliwa jest po wcześniejszym umówieniu i uzyskaniu potwierdzenia możliwości przyjęcia w danej placówce.
Pokrzywdzeni mogą także skorzystać z nieodpłatnej pomocy psychologicznej, prawnej, a także innej niezbędnej pomocy, udzielanej przez specjalistyczne ośrodki wsparcia, których lista, wraz z danymi teleadresowymi, dostępna jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/bazy-teleadresowe; oraz przez bezpłatną aplikację „Twój Parasol”. Umożliwia ona uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji dotyczących przemocy domowej. Aplikację można pobrać za darmo na telefon poprzez Google Play i Apple Store.

źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości