Posiedzenie Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski/ źródło fot.: www.gov.pl

O skutecznej pracy systemu nieodpłatnej pomocy prawnej dyskutowali 7 kwietnia br. uczestnicy posiedzenia Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej. W spotkaniu wziął udział wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski.
W Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzony jest stały monitoring wykonywania zadań przez system nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa. – Jego sprawne funkcjonowanie jest szczególnie istotne podczas pandemii Covid-19 – podkreślił Marcin Romanowski, który otworzył V posiedzenie rady.
Spotkanie rady odbyło się w formie telekonferencji. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Prezydenta RP, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych, organizacji pozarządowych oraz administracji rządowej.
Wiceminister Marcin Romanowski zaznaczył, że Ministerstwo Sprawiedliwości stara się usprawnić funkcjonowanie systemu nieodpłatnej pomocy, aby zapewnić wysoką jakość świadczonych na terenie całego kraju usług. Ostatnio weryfikowana była sprawność dokonywania zapisów na porady w starostwach powiatowych i urzędach miast.
Podczas obrad zaakceptowane zostały też założenia konkursu dotyczącego dobrych praktyk w realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy.

źródło: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości