Praca dla inżynierów

caz-2

Do 16 lutego Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy. W PUP pojawiły się także nowe oferty pracy, w tym m.in. dla częstochowskich inżynierów. Firma CF Gomma Polska związana z branżą motoryzacyjną planuje dalszy rozwój i poszukuje specjalistów m.in. z zakresu budowy maszyn, inżynierii materiałowej i chemii.

Wnioski o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikami bezrobotni powinni składać osobiście:
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pokój nr 6, w godzinach 7.30-14.00, po uprzednim pobraniu numerka z automatu biletowego znajdującego się na parterze Urzędu (przycisk Bezrobotni a następnie Środki na podjęcie działalności gospodarczej),
w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu, ul. Rzeczna 29, pok.1
(dotyczy gmin: Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Lelów, Przyrów).
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie internetowej: http://www.pup.czestochowa.pl/klient/dotacje_na_rozpoczecie_dzialalnosci.html