Radomsko: złóż deklarację na wymianę starego pieca

Wymień nieekologiczny piec centralnego ogrzewania na bardziej ekologiczne źródło ciepła – piec nowej generacji bądź podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Do 40% kosztów inwestycji sfinansuje Miasto Radomsko dzięki 2,5 mln dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dobrą informacją jest to, że mieszkańcy nie będą musieli odprowadzać podatku dochodowego od kwoty otrzymanej dotacji.

Trwa dodatkowy nabór deklaracji udziału w programie ograniczania niskiej emisji. Zainteresowani mogą je składać do poniedziałku 16 października br. w pokoju 311 Urzędu Miasta Radomska. Deklarację można pobrać ze strony www.radomsko.pl, w zakładce: Biuro Obsługi Interesantów – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami.

Dobrą informacją zarówno dla mieszkańców, którym już przyznano dotacje, jak i tych, którzy swój akces złożą podczas dodatkowego naboru, jest fakt, że nie będą musieli odprowadzać podatku dochodowego od udzielonej dotacji, jak wcześniej informowano. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przychylił się bowiem do wniosku Prezydenta Miasta Radomska w sprawie interpretacji przepisów, odnoszących się do konieczności wystawiania przez miasto rozliczenia PIT – C8. Prezydent we wniosku do DKIS zwrócił uwagę, iż dotacja jaką otrzymuje mieszkaniec na dofinansowanie zadań ekologicznych z budżetu gminy nie stwarza obowiązku wystawiania rozliczeń PIT – C8, ponieważ zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „dotacje w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego są wolne od podatku dochodowego”.

Informacja UM Radomska